Architektura i design

Co mogę na balkonie? Poznaj swoje prawa i obowiązki

6 czerwca 2023

Właściciel mieszkania z balkonem lub tarasem musi znać swoje prawa i obowiązki. Niektóre wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe w swoich regulaminach zawierają dodatkowe, nieokreślone w kodeksach zapisy. Co możesz robić na swoim balkonie? Na jakie działania na balkonie potrzebujesz zgody? Jakie obowiązki ma właściciel mieszkania z balkonem? 

Do kogo właściwie należy mój balkon? Kto zapłaci za jego renowację? 

Status własności balkonów i tarasów nie jest jednolity. Wątpliwości pojawiają się zwykle, gdy rozważamy, kto odpowiada za remont balkonu. Wyróżniamy dwie części balkonu: wewnętrzną (płytki lub inny materiał podłogowy), za której remont zwykle odpowiada mieszkaniec, i zewnętrzną (balustrada, elewacja). Według orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego za jej remont odpowiada i powinna zapłacić wspólnota mieszkaniowa. Przemawiają za tym względy bezpieczeństwa, a także natury architektonicznej lub estetycznej. W takich wypadkach balkony lub ich elementy mogą zostać uznane za wchodzące w skład nieruchomości wspólnej, choćby służyły one do wyłącznego użytku osób zajmujących określony lokal. Ustawodawca pojęcie „nieruchomości wspólnej” rozwija w art. 3 ust. 1 ustawy o własności lokali, zgodnie z którym: „Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.” Tzw. balkon ciągły (obejmujący więcej niż jeden lokal mieszkalny) zawsze stanowić będzie część nieruchomości wspólnej.  

Nie należy zapominać o odpowiedzialności dewelopera. Mieszkanie zakupione z wykończonym balkonem czy tarasem przez 5 lat podlega rękojmi. O ile właściciel postępuje zgodnie z instrukcją użytkowania budynku, może zgłosić deweloperowi potrzebę renowacji. Instrukcja zakazuje m.in. ingerowania w izolację przez wiercenie czy przecinanie, a także nakazuje utrzymanie porządku i odśnieżanie balkonów, tarasów i loggii.  

Z kolei np. uzupełnienie fug między płytkami na balkonie jest obowiązkiem lokatora, jak stanowi artykuł 6b ustawy o ochronie praw lokatorów. Nie musimy zgłaszać spółdzielni działań takich jak: położenie podestów tarasowych (np. kompozytowych), wywieszenie doniczek z kwiatami czy ustawienie nowych mebli. Jeśli jednak planujemy zmianę koloru ścian, wymianę materiału podłogowego, albo zabudowę tarasu czy balkonu, warto skonsultować taką decyzję z władzami wspólnoty, które mogą nie wyrazić na to zgody, jako że znacząco wpływa to na wygląd elewacji całego budynku. 

Skanska_Park Skandynawia

Czy mogę rozpalić grilla na balkonie? 

Podobnie jak w przypadku palenia papierosów, rozpalenie grilla na balkonie nie jest nielegalne, ale spółdzielnie mieszkaniowe często nakładają taki zakaz w wewnętrznych regulaminach. Dym, iskry i intensywne zapachy, które towarzyszą tej przyjemności mogą zostać potraktowane, jako zakłócenie spokoju domowego naszych sąsiadów, a takie przewinienie reguluje prawo o wykroczeniach i przepisy kodeksu cywilnego. Jeśli chcemy być w porządku wobec naszej społeczności, grillowanie zostawmy na działkę za miastem czy rodzinny wypad w wyznaczone do tego miejsce. 

Monitoring sąsiedzki 

Prawo nie zabrania montażu kamer na balkonie. Należy pamiętać jednak, że wśród sąsiadów mogą pojawić się obawy o naruszenie ich prywatności. Zgodnie z Kodeksem cywilnym i konstytucją, każdy ma prawo do prywatności i ochrony prywatnego życia. Nawet niezamierzona ingerencja w prywatność sąsiadów i jej naruszenie może być karalne. Dlatego monitoring powinien obejmować jedynie teren tarasu, balkonu i ewentualnie ogródek przed nimi. Gdy przypadkiem nagramy przechodniów czy sąsiadów, pod żadnym pozorem nie możemy udostępniać ich wizerunku publicznie. Jeśli tak się stanie, wówczas wkracza się na grunt ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie ochrony wizerunku oraz na grunt kodeksu cywilnego w zakresie ochrony dóbr osobistych. 

Czy potrzebuję zgody na zamontowanie klimatyzacji na balkonie? 

Klimatyzacja typu „split” zyskuje na popularności. Jednak bez względu na to, gdzie zostanie umieszczona jednostka zewnętrzna, montaż klimatyzacji w bloku jest ograniczony przez obowiązujące przepisy. Zanim zdecydujemy się na montaż klimatyzacji, należy uzyskać oficjalną zgodę administratora budynku. Założenie dwujednostkowej klimatyzacji jest bezpośrednią ingerencją w elewację. Do prośby o pozwolenie najlepiej dołączyć pisemne zgody innych mieszkańców budynku. W tym procesie może przydać się projekt montażu klimatyzacji, który można uzyskać od firmy odpowiedzialnej za jej instalację. Ważne jest też położenie danego lokalu i ściany, na których będą realizowane wwierty niezbędne do zamontowania klimatyzacji. Jeśli jej montaż  wpłynie na kondycję ściany nośnej, zostaniemy obciążeni konsekwencjami finansowymi.  

Skanska_Park Skandynawia

Czy mogę opalać się na balkonie? Czy mogę mieć na nim basen lub jacuzzi? 

Nie ma przepisów w ustawodawstwie polskim, które bezpośrednio zabraniałyby postawienia dmuchanego basenu na balkonie. Warto jednak kierować się zdrowym rozsądkiem i dobrem wspólnym mieszkańców. Skarga „zalanego” sąsiada może skutkować upomnieniem od straży miejskiej lub zarządcy budynku. Zupełnie inna sprawa to pełnowymiarowe baseny czy nawet jacuzzi, które ważą kilkaset kilogramów! Po napełnieniu jacuzzi wodą, jego masa zwiększa się kilkukrotnie i może przekraczać parametry dopuszczalnego obciążenia stropu. To bardzo prawdopodobne, że tym działaniem stworzymy zagrożenie dla konstrukcji budynku! Taka sytuacja wymaga uzyskania zgody zarządcy budynku na obciążenie stropu budynku poprzez wannę spa samą w sobie oraz masę kilkuset litrów wody. Dużo bezpieczniejsze jest opalanie się na balkonie – należy jednak pamiętać, by nie robić tego nago czy topless. Jak mówi art. 140 Kodeksu Wykroczeń, uznawane jest to za nieobyczajny wybryk. 

Czy mogę mieć rośliny na balkonie? 

Nie ma powodu, by nie zazielenić swojego balkonu. W rzadkich wypadkach spółdzielnie mogą wyrazić wątpliwości co do donic montowanych na balustradzie, ze względu na walory estetyczne elewacji i bezpieczeństwo przechodniów. Z myślą o sąsiadach z dołu nie powinno się zbyt obficie podlewać roślin na balkonach! Gatunki, które najlepiej nadają się do ozdabiania balkonów opisaliśmy w poprzednim wpisie na naszym blogu. 

balustrada
basen na balkonie obciążenie
co mogę na balkonie
czy na balkonie można mieć jacuzzi
czy na balkonie można palić
czy na balkonie można się opalać
do kogo należy balkon
doniczki na balkonie
elewacja
grill na balkonie
kamera na balkonie legalna
klimatyzacja na balkonie czy potrzebna zgoda
kto płaci za remont balkonu
malowanie balkonu
remont balkonu
rośliny na balkonie
wspólnota mieszkaniowa

|

Napisz komentarz

Odpowiedz na komentarz