Fika czyli rozmowy przy kawie

Jesteśmy liderami bezpieczeństwa

29 czerwca 2023

Łukasz Zagajewski, Menadżer ds. Efektywności Operacyjnej, BHP i Środowiska w Skanska Residential Development Poland

Rozmowa z Łukaszem Zagajewskim, Menadżerem ds. Efektywności Operacyjnej, BHP i Środowiska w Skanska Residential Development Poland i inicjatorem Porozumienia Deweloperów i Inwestorów Zastępczych – „Developers’ Alliance for Sustainability”, działającego na rzecz podwyższania standardów bezpieczeństwa na polskim rynku nieruchomości.  

Jesteś jednym z pomysłodawców Porozumienia Deweloperów i Inwestorów Zastępczych – „Developers’ Alliance for Sustainability”. Co to za inicjatywa? 

Na początku 2022 roku cztery wiodące firmy deweloperskie zawiązały Porozumienie Deweloperów i Inwestorów Zastępczych. Tym samym zobowiązały się do wspólnego działania na rzecz promocji dobrych praktyk, wzajemnego wsparcia i współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na kwestie bezpieczeństwa. To pierwszy taki projekt na polskim rynku nieruchomości, który umożliwia ścisłą współpracę pomiędzy firmami deweloperskimi lub pełniącymi rolę inwestora zastępczego. To właśnie liderzy rynku mają największy wpływ na jego przyszłość, dlatego ich obowiązkiem jest budowanie świadomości i wyznaczanie nowoczesnego kierunku w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Podstawowym założeniem Porozumienia jest przekonanie, że wszystkie wypadki i choroby można wyeliminować.  

Porozumienia Deweloperów i Inwestorów Zastępczych – „Developers’ Alliance for Sustainability”

Jak Skanska Residential Development Poland dąży do tego ambitnego celu? 

Spółka opiera swoje działania na pełnej zgodności z wymogami prawa i dzieli się najlepszymi praktykami zarządzania ryzykiem i szansami. Dążymy do ciągłego doskonalenia procesów, aby stworzyć miejsca pracy wolne od urazów oraz incydentów środowiskowych. Profil działalności firmy obejmuje cały proces inwestycyjny – od pozyskania gruntu, poprzez projektowanie i planowanie inwestycji po nadzór nad jej przebiegiem. Ponieważ mamy całkowity wpływ na ostateczny kształt dostarczanych klientom produktów, możemy w pełni zadbać o bezpieczeństwo. Nie tylko na etapie budowy, ale również użytkowania nieruchomości przez ich przyszłych właścicieli. 

Jak to wygląda w praktyce? 

Jeszcze przed decyzją o akwizycji wybranego gruntu zespół Skanska Residential Development Poland identyfikuje i precyzyjnie ocenia ryzyka i szanse związane z zakupem działki, w tym te związane z bezpieczeństwem. Owocem ich pracy jest utworzenie Rejestru Ryzyk i Szans dla Projektu, nad którym zespół pracuje aż do momentu oddania gotowego mieszkania. Ustalanie kluczowych założeń projektu odbywa się w oparciu o hierarchię kontroli ryzyka i wytyczne zebrane w w Safety by Design Requirements. To czyni ze Skanska Residential Development Poland nie tylko odpowiedzialnego pracodawcę, dbającego o dobrostan pracowników, ale również zaufanego dewelopera. Priorytet bezpieczeństwa w projektowaniu skutkuje szeregiem korzyści dla późniejszych wykonawców oraz użytkowników. 

 A co z BHP podczas realizacji inwestycji? 

Etap budowy to czas pełen wyzwań. Największym z nich jest wypełnienie przepisów prawa i sprostanie standardom obowiązującym w organizacji, przy jednoczesnym zachowaniu terminowości. Spółka mieszkaniowa Skanska postawiła sobie za cel, by te starania nigdy nie odbijały się negatywnie na bezpieczeństwie. Już od ostatniego spotkania zespołu projektowego kluczowy jest tzw. monitoring operacyjny, na który składają się m.in.: bieżące zarządzanie Rejestrem Ryzyk i Szans przez zespół budowy czy przeglądy partnerskie. Przeprowadzamy szkolenia dla osób kierujących pracownikami i starannie dobieramy kontraktorów. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy samo w sobie nierzadko wymaga kreatywności. Nieszablonowe myślenie przydaje się podczas przygotowania terenu budowy z uwzględnieniem specyfiki danego miejsca, jego otoczenia i identyfikacji potencjalnych ryzyk, ale także do wykorzystania szans.  

Budowa osiedla Jaśminowy Mokotów V

Jak nieszablonowe myślenie usprawnia pracę na budowie? 

Często podstawowe rozwiązania dostępne na rynku to za mało. Przykładem obszaru, który wymagał od  nas twórczej inicjatywy są roboty tynkarskie. Nie akceptujemy stosowania drabin drewnianych na placach budów, a korzystanie z rusztowań nierzadko budziło protesty, było nieergonomiczne, ze względów technicznych nie pozwalało na sprawne prowadzenie prac. Zaproszono kilku producentów sprzętu do prac budowlanych do wypracowania zupełnie nowego, optymalnego rozwiązania, które uwzględniałoby ergonomię i bezpieczeństwo jednocześnie. Przy współudziale pracowników firm tynkarskich, po opracowaniu kilku wersji prototypowych, testach i korektach, wypracowano projekt unikatowego podestu dla tynkarzy i malarzy.  

Jakie jeszcze innowacyjne rozwiązania weszły już do standardu inwestycji Skanska Residential Development?  

Między innymi antykolizyjny system żurawi wieżowych wraz z dedykowanymi, niezależnymi od firm podwykonawczych sygnalistami, a także podwójny system zabezpieczeń do szybów windowych czy systemowe wypełnienie otworów technologicznych. Niezwykle ważne dla bezpieczeństwa pracowników budów jest również pełne zabezpieczenie krawędzi przy pracach na wysokości. Z kolei system asekuracji na dachu wykorzystywany jest zarówno na etapie budowy, jak i użytkowania budynku. 

Te rozwiązania robią wrażenie! Dziękuję za rozmowę. 

bezpieczeństwo
bezpieczny developer
BHP
porozumienie na rzecz bezpieczeństwa
Sustainability

|

Napisz komentarz

Odpowiedz na komentarz