Architektura i design

Jak nie dać się zaskoczyć podczas samodzielnego odbioru technicznego mieszkania?

17 kwietnia 2024

Kiedy wchodzimy w posiadanie mieszkania z rynku pierwotnego, czyli bezpośrednio od dewelopera, jedną z ważniejszych kwestii z punktu widzenia właściciela mieszkania jest przeprowadzenie dokładnego odbioru technicznego. Jest to procedura polegająca na sprawdzeniu stanu lokalu przed ostatecznym przekazaniem go do użytku w ręce nabywcy. W czasie jej trwania ma on możliwość zgłaszania deweloperowi wszelkich uwag związanych ze stanem technicznym zakupionego lokalu. Wymaga to dużej uwagi, bowiem każda niezauważona usterka może wiązać się z nieplanowanymi naprawami w przyszłości. Jak zatem przygotować się do samodzielnego odbioru technicznego mieszkania? Zachęcamy do skorzystania z naszych porad, które dla Was zebraliśmy!

Podczas procesu odbioru mamy możliwość zgłaszania deweloperowi wszelkich uwag dotyczących stanu technicznego nabytego przez nas lokalu. Te uwagi są następnie zapisywane w protokole odbioru mieszkania, który jest przygotowywany przez dewelopera lub osobę działającą w jego imieniu. Każda zgłoszona uwaga musi zostać odnotowana, ale pamiętajmy, że nie jest to równoznaczne z jej zasadności i akceptacją. Jak stanowi art. 27 ust. 4 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (zwanej „ustawą deweloperską”), deweloper jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu, doręczyć nabywcy oświadczenie o uznaniu wad lub oświadczenie o odmowie uznania wad oraz o jej przyczynach.

W przypadku uznania przez dewelopera zgłoszonych usterek, protokół odbioru mieszkania powinien zawierać również zapisy dotyczące terminów naprawy. Zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy deweloperskiej, deweloper jest zobowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Jak dobrze przygotować się do samodzielnego odbioru technicznego mieszkania?

W pierwszej kolejności należy dokładnie zapoznać się z umową zawartą z deweloperem. Niektórzy z nich, w tym Skanska, idą krok dalej, przekazując swoim klientom instrukcję użytkowania mieszkania, która zawiera kluczowe informacje techniczne na temat lokalu, o których warto wiedzieć i wedle których można prawidłowo wykonać odbiór techniczny.

Warto wcześniej wynotować sobie wszystkie istotne aspekty dotyczące przepisów budowlanych oraz warunków technicznych, które dany lokal powinien spełniać. Pełna świadomość tego, do czego zobligowany jest deweloper, pozwoli nam wykryć ewentualne niedociągnięcia w odbieranym lokalu i niezwłocznie mu je zgłosić. Jest to o tyle istotne, że w przypadku, kiedy w porę nie odnotujemy żadnych zastrzeżeń, zgłoszenie uwag już po odbiorze kluczy, będzie znacznie trudniejsze. Wszelkie niedociągnięcia w wykończeniu lokalu powinno się zgłosić przed podpisaniem protokołu odbioru mieszkania.

Dobrym pomysłem będzie wcześniejsza rozmowa z rodziną czy znajomymi, którzy mają już za sobą samodzielny odbiór techniczny mieszkania. Warto ich zapytać, na jakie kwestie polecają zwrócić szczególną uwagę. Doświadczenia innych osób mogą być niezwykle cenne.

Warto rozmawiać z pracownikami dewelopera, śmiało zadawać pytania i zwracać uwagę na wszelkie usterki, które dostrzeżemy. Firma deweloperska jest zobowiązana do wywiązania się z podpisanej umowy i nie może od niej odstąpić z powodu żądań naprawy.

Biuro odbiorowe_NU Warszawa Wola

Te przedmioty warto mieć przy sobie!

Posiadanie wiedzy teoretycznej na pewno będzie korzystne podczas odbioru mieszkania od dewelopera, jednak równie istotna jest praktyka i umiejętność wykorzystania właściwych dokumentów oraz narzędzi, za pomocą których możemy sprawdzić, czy w lokalu na pewno nie ma żadnych usterek i jest on zgodny ze standardem deweloperskim. Co zatem warto mieć przy sobie na spotkaniu z deweloperem?

Prospekt informacyjny. Dokument ten jest integralną częścią umowy deweloperskiej i zawiera kluczowe zapisy dotyczące inwestycji, takie jak informacje o gruncie, budynku oraz standardzie prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązał się deweloper. Prospekt, oprócz funkcji informacyjnej, stanowi podstawę zapisów umowy i ma zagwarantować nabywcy wywiązanie się dewelopera z przyjętych zobowiązań.

Plan i rzut mieszkania. Podpisując umowę deweloperską, otrzymujemy również plan i rzut mieszkania – warto pamiętać o zabraniu tych dokumentów na spotkanie z deweloperem. Na ich podstawie będziemy w stanie zweryfikować prawidłowe rozmieszczenie gniazdek elektrycznych, włączników światła, punktów świetlnych, przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz powierzchni i wymiarów poszczególnych pomieszczeń.

Przydatne mogą okazać się również podstawowe narzędzia, takie jak:

  1. Poziomica – umożliwi sprawdzenie równości ścian i podłóg, a także jakości tynków. Pamiętajmy o tym, że tynki nie powinny mieć pęknięć czy nierówności – muszą być odpowiednio wygładzone!
  2. Kątownik – służy do sprawdzenia, czy na stykach ścian bądź innych powierzchniach, zachowano kąt prosty.
  3. Miarka – za jej pomocą można zweryfikować powierzchnię pomieszczeń.
  4. Próbnik napięcia – umożliwi sprawdzenie obecności napięcia elektrycznego w obwodzie.
  5. Latarka – co do zasady, zaleca się, aby odbiór mieszkania odbywał się przy naturalnym świetle, ponieważ zdecydowanie ułatwia to wykrycie potencjalnych usterek. Jeżeli jednak zdarzy się tak, że odbiór lokalu będzie przeprowadzany w zimowe czy pochmurne popołudnie, warto w takich okolicznościach zabrać ze sobą latarkę, aby odpowiednio doświetlić poszczególne miejsca.

Skoro już wiemy, w jakie przedmioty powinniśmy się wyposażyć, dokonując samodzielnego odbioru technicznego mieszkania, nie sposób również nie wspomnieć o elementach, które mogą mieć istotny wpływ na komfort i funkcjonalność przestrzeni. Na jakie aspekty powinniśmy zwrócić uwagę?

Ściany i tynki. Jak już wspomnieliśmy, należy upewnić się, że ściany są gładkie, a tynk równy, bez zarysowań. Ściany powinny być pozbawione wszelkich wybrzuszeń i pęcherzyków powietrza.

Solen Kabaty

Podłoga. Musi być równa, a wzdłuż ścian powinna znajdować się szczelina dylatacyjna umożliwiająca prawidłowe pracowanie podłogi.

Okna i drzwi. Wskazane jest sprawdzenie, czy nie mają żadnych zarysowań, obić czy ewentualnych zabrudzeń. Okna powinny być szczelne i łatwo się otwierać. W przypadku parapetów warto zwrócić uwagę na dwie kwestie – podokiennik zewnętrzny powinien mieć lekki spadek, aby ściekała z niego deszczówka, a podokiennik wewnętrzny musi znajdować się minimum 10 cm od grzejnika.

Instalacja elektryczna. Co do zasady, lokale od deweloperów oddawane są w ręce właścicieli bez podłączonej instalacji elektrycznej. Zdarzają się jednak wyjątki – należy wówczas zweryfikować liczbę gniazdek i punktów świetlnych.

Instalacja grzewcza. Konieczne jest ocenienie czy kaloryfery i rury są położone zgodnie z planem, mają zamontowane podzielniki, a także czy są mocno przymocowane do ścian. Podczas sezonu grzewczego możemy odkręcić kurki i zobaczyć, czy kaloryfer zaczyna się nagrzewać. Natomiast w okresie letnim warto chociaż pokręcić zaworami, aby sprawdzić, czy łatwo i płynnie się poruszają.

Instalacja wentylacyjna. Należy sprawdzić, czy piony wentylacyjne są zgodne z planami. Jak to zrobić? To bardzo proste! Wystarczy, że do kanału wywiewnego zbliżymy zapalniczkę – jeżeli jej płomień pochyli się w kierunku otworu, oznacza to, że ciąg wentylacyjny jest prawidłowy.

Balkon. Warto skontrolować mocowanie balustrady oraz upewnić się, że nie ma widocznych pęknięć na płytkach, korozji czy rys na balustradzie.

Holm House etap IV

Garaż / piwnica. Należy zweryfikować, czy ich lokalizacja i wymiary są zgodne z umową.

Podsumowując, samodzielny odbiór techniczny mieszkania to istotny etap w procesie nabycia nieruchomości, który wymaga uwagi, zaangażowania i pewnych umiejętności. Dzięki świadomemu podejściu i dokładnemu sprawdzeniu każdego detalu, możemy uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i cieszyć się swoim nowym lokum bez obaw.

odbiór mieszkania lista
odbiór mieszkania na co zwrócić uwagę
odbiór mieszkania od dewelopera
odbiór mieszkania rynek pierwotny
samodzielny odbiór mieszkania

|

Napisz komentarz

Odpowiedz na komentarz