Fika czyli rozmowy przy kawie

Jak szara woda staje się cennym zasobem?

24 listopada 2023

W czasach, gdy zrównoważony rozwój staje się priorytetem, szczególnego znaczenia nabierają innowacyjne rozwiązania w obszarze gospodarki wodnej. Jednym z nich jest system odzysku wody szarej, technologia pozwalająca przetwarzać domowe ścieki w wodę nadającą się do ponownego wykorzystania. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że największym „pożeraczem” wody w gospodarstwie domowym jest toaleta, pochłaniająca aż 40% tego zasobu zużywanego w domu, co w mieszkaniu 4-osobowej rodziny przekłada się na kwotę średnio 300-450 zł rocznie. Starsze spłuczki są w stanie zmieścić od 9 do 12 litrów wody, podczas gdy ich nowsze odpowiedniki pomieszczą około 6 litrów. Jakie to ma przełożenie na cenę? Otóż, jednorazowy koszt spuszczenia pełnego zbiornika wynosi średnio 8 groszy, zatem korzystanie z nowoczesnego systemu spłukiwania redukuje tę kwotę aż o połowę!

O tajnikach innowacyjnego rozwiązania, jakim jest system odzysku wody szarej oraz jego korzyściach, zarówno dla środowiska, jak i domowego budżetu, rozmawialiśmy z ekspertem, Marcinem Kłosowskim.

 

Czym dokładnie jest woda szara i system jej recyklingu?

Termin „woda szara” używany jest do określenia wody ściekowej wytwarzanej podczas codziennych domowych czynności, takich, jak np. mycie naczyń czy kąpiel. Aby dane mieszkanie mogło poddawać recyklingowi generowaną przez siebie szarą wodę, konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego systemu, który będzie ją zbierał, a następnie oczyszczał za pomocą specjalnych filtrów. Instalacja do recyklingu wody szarej przeznaczona jest do oczyszczania i ponownego wykorzystania lekko zanieczyszczonych ścieków z umywalek, pryszniców i wanien, które następnie mogą zostać ponownie użyte przede wszystkim do spłukiwania toalet czy prania w pralce.

Na czym polega i jak wygląda proces oczyszczania wody szarej?

System recyklingu wody szarej działa w pełni automatycznie. Można go podzielić na dwa etapy. Na pierwszym odbywa się oczyszczanie biologiczne, na drugim ultrafiltracja, czyli filtracja membranowa. System odzyskiwania wody szarej składa się głównie z oddzielnej instalacji rur odpływowych z umywalek, pryszniców, wanien i pralek, które są połączone ze z technologią recyklingu wody szarej składającą się ze zbiorników procesowych w których zachodzi sedymantacja, napowietrzanie oraz ultrafiltracja MBR z wykorzystaniem zaawansowanych filtrów. Warto podkreślić, że jest to najważniejszy etap całego procesu, ponieważ umożliwia uzyskanie wody o wysokich parametrach jakościowych. Taka woda trafia następnie do zbiornika wody czystej, skąd ostatecznie pobierana jest do zasilenia toalety, pralki czy zraszacza ogrodowego.

Oczyszczanie wody szarej

Do jakich celów można wykorzystać oczyszczoną wodę szarą?

Woda szara po oczyszczeniu w profesjonalnym systemie recyklingu nie ma żadnego zapachu ani barwy – organoleptycznie jest nie do odróżnienia od „zwykłej” wody. Jest wolna od substancji stałych i drobnoustrojów chorobotwórczych. W praktyce oznacza to, że domownicy mogą bez obaw prać w niej swoje ubrania, czy też podlewać ogród.

Innymi słowy: woda z systemu recyklingu jest w pełni bezpieczna dla człowieka?

Należy oczywiście zaznaczyć, że woda z odzysku nie jest przeznaczona do picia, a jedynie, jak już wcześniej wspomniałem, do spłukiwania toalet czy prania. Niemniej jednak wdrożony przez nas system to technologia polegająca na ultrafiltracji membranowej, gdzie pory membrany są mniejsze niż bakterie, a to gwarantuje pełną izolację drobnoustrojów chorobotwórczych.

Pozostając jeszcze przy kwestiach bezpieczeństwa: czy możliwe jest przypadkowe wymieszanie wody szarej z pitną?

Nie, taka sytuacja nie jest możliwa. Piony, w których przebiega recykling wody szarej, są zainstalowane oddzielnie i wyraźnie oznaczone. Nie ma więc obawy, że w kranie zamiast wody pitnej przypadkowo znajdzie się woda szara.

A czy możliwe jest, że wody szarej po prostu zabraknie?

Taka sytuacja również nie jest możliwa, ponieważ system recyklingu jest dodatkowo zasilany wodą bytową z przyłącza, czyli wodą pitną. Oznacza to, że w przypadku braku wody szarej pochodzącej z procesu odzysku, zbiornik jest automatycznie uzupełniany wodą pitną.

Woda szara odzyskiwana jest spod umywalek i pryszniców – czy w związku z tym istnieją jakieś ograniczenia w ich użytkowaniu? Czego na przykład nie można wlewać do odpływu?

System recyklingu wody szarej przeznaczony jest do odzysku wody z kąpieli i mycia rąk. Należy więc unikać wlewania do umywalek i wanien stężonych chemikaliów, farb czy resztek kuchennego tłuszczu, a także dbać o to, aby nie dostały się tam włosy czy inne ciała stałe. Jednak te zalecenia dotyczą każdego gospodarstwa domowego, nie tylko posiadającego instalację do odzysku wody szarej.

Czy system odzysku wody szarej można zainstalować w każdym budynku?

Tak, jest to możliwe zarówno w domach, mieszkaniach, hotelach, jak i w obiektach sportowych czy przemysłowych. Niezwykle istotne jest jednak zaplanowanie zamontowania systemu jeszcze przed wybudowaniem danego obiektu, ponieważ woda szara wymaga zaprojektowania osobnej instalacji, tak aby nie doszło do skażenia wtórnego wody pitnej. W przypadku, kiedy dany użytkownik zdecyduje się na umieszczenie systemu w istniejącym już budynku, konieczne jest całkowite przeprojektowanie instalacji, co jest nie tylko czasochłonne, ale również kosztowne, a co za tym idzie – może się okazać zupełnie nieopłacalne.

Jakie korzyści niesie ze sobą wprowadzenie systemu recyklingu wody szarej do budynków?

Ekologiczne, ale też ekonomiczne. Woda szara to nic innego jak ścieki, które każdy człowiek wytwarza podczas wykonywania codziennych czynności w gospodarstwie domowym, co czyni ją zasobem wręcz niewyczerpalnym. System o wydajności recyklingu 5000 litrów na dobę jest w stanie zaoszczędzić dokładnie tyle samo litrów każdej doby w skali całego budynku. Ponadto instalacja generuje oszczędność 5m³ świeżej wody i ścieków dziennie. Montaż systemu wiąże się również z korzyściami finansowymi – mimo że jego instalacja nie należy do najtańszych inwestycji, to w perspektywie czasu oszczędności w domowym budżecie z pewnością będą odczuwalne. System, zgodnie z założeniami projektowymi, pokrywa w większości lub w całości zapotrzebowanie na wodę w spłuczkach, co pozwala zmniejszyć rachunki za wodę średnio o 30-40%.

instalacja wody szarej
oczyszczanie wody szarej
odzyskiwanie wody szarej w mieszkaniu
system wody szarej
szara woda do ponownego użycia

|

Napisz komentarz

Odpowiedz na komentarz