Dwie inwestycje mieszkaniowe z certyfikatem „Obiekt bez barier”

W Skanska troszczymy się o naszych mieszkańców. Realizując inwestycje staramy się, by były one przyjazne dla wszystkich, dlatego podejmujemy współpracę z Fundacją Integracja i certyfikujemy nasze budynki „Obiektem bez barier”. Pod koniec stycznia 2024 roku portfolio projektów, które pomyślnie przeszły proces certyfikacji, poszerzyło się o Holm House 4 oraz Nu! Warszawa Wola.

 

Certyfikat „Obiekt bez barier” przyznawany jest przez Fundację Integracja od 2013 roku. Pierwszą inwestycją mieszkaniową, która go otrzymała był Holm House 1 w 2019 roku. Wcześniej był on dedykowany budynkom użyteczności publicznej, nieruchomościom biurowym i handlowym.

 

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest pozytywny wynik audytu dostępności architektonicznej, który obejmuje dwa etapy. W pierwszym z ekspertami fundacji konsultowany jest projekt inwestycji. W przypadku osiedli mieszkaniowych analiza obejmuje m. in. zagospodarowanie terenu zewnętrznego, architekturę mieszkań i części wspólnych oraz wybrane instalacje. Wszystkie elementy poddane audytowi w fazie projektowej są także opiniowane na etapie realizacji inwestycji.

 

Drugi audyt następuje po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i obejmuje mieszkania objęte certyfikacją oraz najbliższe otoczenie budynków, miejsca parkingowe, wejścia, dostępność komunikacji pionowej oraz istotnych pomieszczeń (takich jak lokale usługowe, recepcje czy pomieszczenia ochrony) kolorystykę, wyposażenie oraz oświetlenie. W całym procesie, który trwa ok. trzech tygodni, uczestniczą audytorzy Integracji oraz eksperci z zakresu dostępności architektonicznej. Po zakończeniu audytu fundacja sporządza raport, który stanowi podstawę do decyzji o potencjalnym przyznaniu certyfikatu „Obiekt bez barier”.