Filozofia Grupy Skanska

Świadomość wpływu społeczeństwa na zmiany klimatyczne z każdym rokiem wzrasta. Fundamentem odpowiedzialnych zmian są podejmowane przez nas wybory i decyzje. Dlatego w Skanska zrównoważony rozwój opiera się na 3 filarach:

  • edukacji pracowników i klientów,
  • efektywności energetycznej naszych inwestycji,
  • budowaniu dobrych miejsc do życia.

W Grupie Skanska zobowiązaliśmy się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, za które jesteśmy odpowiedzialni, o 50 proc. do 2030 roku i zerowej emisyjności netto do 2045. Stawiamy na poprawę efektywności energetycznej budynków jako jeden z głównych celów na etapie projektowania. Nasze inwestycje mieszkaniowe projektujemy nie tylko z myślą o wysokim komforcie podczas użytkowania, ale także zwracając uwagę na ich ślad węglowy w całym cyklu życia budynku. 

Nawiewniki antysmogowe i antyalergiczne

stanowią skuteczną barierę przed niebezpiecznymi dla zdrowia cząsteczkami pyłu typu PM10 i PM2,5. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania posiadanie w domu oczyszczacza powietrza nie jest już konieczne.

Appartme

System automatyki mieszkaniowej, dzięki któremu mieszkańcy mają możliwość kontroli zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej z poziomu aplikacji w telefonie.

Centrala może być dodatkowo wyposażona w przycisk do odcięcia wody w mieszkaniu, a także inteligentne liczniki zużycia energii elektrycznej i cieplnej, przeliczające zużycie na ślad węglowy konkretnego mieszkania.

Panele fotowoltaiczne

Energia, którą w ten sposób pozyskują mieszkańcy, służy do oświetlania części wspólnych budynku: garaży, klatek schodowych i korytarzy. Dzięki temu, koszty utrzymania wspólnoty są niższe.

Czujniki Airly

Każda z naszych inwestycji wyposażona jest w zewnętrzny czujnik Airly monitorujący jakość powietrza w promieniu osiedla. Tym sposobem staramy się podnosić świadomość w zakresie jakości powietrza zewnętrznego, ponieważ ma to niebagatelny wpływ na nasze zdrowie.

Zbiorniki na deszczówkę

Na naszych osiedlach zebraną deszczówkę wykorzystujemy przede wszystkim do podlewania zieleni, jak i mycia rowerów, butów, narzędzi. W tym celu montujemy ogólnodostępne, zasilane wodą opadową myjki-kraniki.

Pompy ciepła

Zrównoważone źródło ciepła, wytwarzające energię na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku. Dzięki zastosowaniu zrównoważonych źródeł, redukowane jest zużycie energii sieciowej.

Ładowarki samochodowe

Nasze osiedla wyposażone są w stacje do ładowania pojazdów elektrycznych.

Wytyczne ekologa przed procesem budowlanym

Przed przystąpieniem do procesu budowlanego wykonujemy szereg specjalistycznych analiz, z udziałem nie tylko geologów, ale też ekologów i ornitologów. Ich ekspertyzy pozwalają na odpowiedzialne dobranie ostatecznej wersji projektu oraz zachowanie rodzimych gatunków roślin.

Budki i poidełka dla zwierząt

Dbamy o wszystkich mieszkańców naszych osiedli. Zapewniamy schronienie zarówno ptakom jak i owadom.

Bliskość transportu publicznego i ścieżek rowerowych

Już na etapie szukania terenu pod zabudowę zwracamy uwagę na wiele czynników umożliwiających życie z poszanowaniem środowiska naturalnego. Na przykład na dostęp do środków komunikacji miejskiej czy ścieżek rowerowych. Pozwala to przyszłym mieszkańcom naszych osiedli na alternatywny i zaangażowany ekologicznie wybór środków transportu, a co za tym idzie – redukcję smogu i hałasu w mieście.

Energooszczędne oświetlenie

Ledowe oświetlenie oraz czujniki ruchu pozwalają na optymalne zużycie energii elektrycznej, wtedy kiedy faktycznie jest potrzebna.

Parking i stacja naprawcza dla rowerów

Stworzenie wspólnej oraz dostępnej przestrzeni na jednoślady mieszkańców.

Recykling odpadów budowlanych

W trakcie procesu budowlanego zobowiązujemy się do recyklingu odpadów w 97%. Dążymy do tego, aby gospodarka wytwarzanymi przez nas odpadami odbywała się w obiegu zamkniętym (ang. circular economy).

Zrównoważona energia dla budowy

Realizacja procesu budowlanego przy wykorzystaniu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, poprzez podpisywanie zrównoważonych umów z dostawcami.

Elementy drewniane

Wszystkie elementy drewniane (np. ławki, okna) na naszych inwestycjach posiadają certyfikat FSC, potwierdzający legalne źródło pochodzenia drewna, dzięki czemu zapobiegamy nielegalnym wycinkom lasów.

Certyfikat BREEAM

Jest klarowną informacją o naszej proekologicznej postawie w takich obszarach jak zarządzanie placem budowy, zdrowe i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, używane materiały, odpady, poszanowanie terenu, zanieczyszczenia oraz innowacja. Jeśli nasza inwestycja przejdzie pozytywny audyt, daje nam to oraz naszym klientom pewność, że mieszkanie i całe osiedle spełniają najwyższe normy jakościowe obejmujące w dużej mierze przede wszystkim troskę o środowisko.

Dom z certyfikatem "Obiekt bez barier"

Budynki, które tworzymy zgodnie z normami certyfikacji „Obiekt bez barier” pozbawiamy barier architektonicznych. Obok schodów prowadzących do osiedla budujemy również podjazdy. Brak progów, lub progi bardzo niskie, odpowiednia przestrzeń manewrowa itp. – to charakteryzuje wszelkie wejścia w naszych domach: do klatek schodowych, wind, na balkony, czy do lokali usługowych.