Dane spółki:

Skanska Residential Development Poland Sp z o.o.
aleja “Solidarności” 173
00-877 Warszawa

NIP: 5272661267
REGON: 143237547
KRS: 0000392448 rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Adres do wysyłki faktur:
ul. Grudziądzka 46-48
87-100 Toruń
z dopiskiem „Faktury Skanska”

Na fakturach prosimy umieścić wskazany przez zamawiającego kod kosztowy.

Kontakt w sprawie faktur: accounting.residential@skanska.pl