Jaśminowy Mokotów 5 z certyfikatem BREEAM na poziomie Very Good

Piąty etap projektu Jaśminowy Mokotów dołączył do inwestycji Skanska Residential wyróżnionych certyfikatem BREEAM. Obiekt otrzymał go na poziomie Very Good.
Najwyższą punktację projekt otrzymał w kategorii „Pollution” (80%), w której oceniane są rozwiązania zastosowane w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz „Water” (75%), czyli sposób zarządzania gospodarką wodno-ściekową. Całościowy wynik inwestycji w dziewięciu ocenianych kategoriach wyniósł 57%.
Spółka mieszkaniowa Skanska zaczęła certyfikować swoje inwestycje w BREEAM w 2016 r., jako pierwszy deweloper mieszkaniowy w Polsce.