Holm House 4

Wiecha | Holm House 4 oraz Hemma Orawska

Stan surowy otwarty - osiągnięty!

Dwa projekty! Hemma Orawska oraz Holm House 4 osiągnęły stan surowy otwarty.

Z tej właśnie okazji wywieszamy wiechę, która oznacza zbliżanie się dużymi krokami do zakończenia budowy.

Według tradycji powieszenie wiechy na dachu budynku ma przekazywać jego przyszłym mieszkańcom pozytywną energię i przynosić im pomyślność.