Holm House

Wyróżnienie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”

Wyróżnienie w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”

Tydzień Bezpieczeństwa

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w kraju przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Spółka mieszkaniowa Skanska wyróżniona została za pracę na rzecz takich obszarów jak: środowisko, zagadnienia z zakresu pracy czy kwestie konsumenckie.

Środowisko

Misją Grupy Skanska jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 50% do 2030 r., aby osiągnąć ten ambitny plan w spółce mieszkaniowej stworzyliśmy system badania realizacji celu klimatycznego – w formie platformy analitycznej online, która pozwala zbierać w jednym miejscu informacje dotyczące wskaźników, takich jak: zużycie energii w biurach, ogrzewanie budynków biurowych i na placach budów, oraz wskaźników efektywności energetycznej projektów. Dzięki czemu możemy obserwować całościowy obraz sytuacji, w której w danym momencie znajduje się firma, analizować poszczególne okresy i łatwiej wyznaczać precyzyjne cele redukcji śladu węglowego w kolejnych latach.

Kwestie konsumenckie 

Poprzez inicjatywę Dom z certyfikatem dostępności „Obiekt bez barier” zaimplementowaliśmy rozwiązania znoszące bariery architektoniczne w swoich inwestycjach. Dzięki temu korzystanie z nich jest łatwiejsze nie tylko dla osób z dysfunkcjami, ale też dla seniorów czy rodzin z małymi dziećmi. Oprócz realizacji przestrzeni wspólnych według wytycznych certyfikatu „Obiekt bez barier”, 40% mieszkań na osiedlu Holm House zostało zaprojektowanych z myślą o osobach z ograniczeniami fizycznymi. Inżynierowie Skanska Residential Development Poland współpracowali z audytorami Fundacji Integracja.

Zagadnienia z zakresu pracy

Wellbeing odgrywa znaczącą rolę w kulturze naszej firmy. Dlatego w sytuacji, w której nasi pracownicy wrócili do biura po pandemii, chcieliśmy ich wesprzeć w uporaniu się z nową sytuacją. Wykorzystaliśmy organizowany każdego roku Tydzień Bezpieczeństwa i przygotowaliśmy dla pracowników cykl wydarzeń poświęconych nie tylko zdrowiu fizycznemu, ale też psychicznemu oraz ogólnie pojętemu dobrostanowi. Organizowane były m.in. warsztaty radzenia sobie ze stresem, zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym czy z budowania relacji.

 

Tydzień Bezpieczeństwa