Lagom w praktyce

Bezpieczeństwo w domu i w mieszkaniu

Anna Strożek

|

22 listopada 2016

Dom to miejsce, w którym każdy powinien czuć się komfortowo i bezpiecznie. Podstawowe zasady domowego BHP warto wprowadzać już od najmłodszych lat – dzieci powinny wiedzieć, jak zapobiegać wypadkom, udzielać pierwszej pomocy oraz wzywać pogotowie, straż pożarną i policję.

Jak zabezpieczyć dom przed wypadkami z udziałem dzieci?

Stworzenie domu bez zagrożeń należy do obowiązku rodziców. Osoby dorosłe powinny przekazać najmłodszym domownikom zasady dotyczące bezpieczeństwa, na przykład, jak się prawidłowo zachowywać w pobliżu sprzętów elektrycznych, ognia czy chemikaliów. Profesjonalne szkolenia w tym zakresie są też często prowadzone w przedszkolach i szkołach podstawowych. Nie zwalnia to jednak rodziców z zastosowania środków zapobiegawczych, dzięki którym ryzyko wypadku domowego z udziałem dziecka znacznie zmaleje. Do podstawowych zasad należą:

zabezpieczenie wszystkich kontaktów i kabli elektrycznych w domu lub mieszkaniu,

osłanianie palników na kuchence gazowej lub elektrycznej od razu po każdym użyciu,

trzymanie leków i detergentów w zamkniętych szafkach,

ostrożność w kontaktach z ogniem – stosowanie zapór kominkowych, ograniczony dostęp dzieci do gorących przedmiotów, takich jak żelazko czy świeczki,

nadzór nad dzieckiem podczas kąpieli, stosowanie mat antypoślizgowych.

Pierwsza pomoc, czyli niezbędne szkolenie dla dzieci

Wielu dorosłych nie potrafi prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia życia zastanawiają się, ile wdechów i ucisków powinni wykonać. Boją się, że zamiast pomóc, zaszkodzą. Tymczasem dzieci nie mają podobnych lęków. Zazwyczaj są bardzo otwarte i szybko uczą się, że jedyny błąd, jaki można popełnić przy pierwszej pomocy to bierność. Z tego powodu bardzo ważne jest, żeby zasad ratowania życia uczyć od najmłodszych lat. Pierwsze szkolenia z tego zakresu można prowadzić już z przedszkolakami. Wiedza przekazana w formie gier i zabaw uwrażliwia dzieci oraz wykształca u nich prawidłowe nawyki i odruchy. Udowadnia to kampania „Bezpieczni w domu i mieszkaniu” przeprowadzona przez firmę Skanska Residential Development Poland. W ramach warsztatów organizowanych w szkołach podstawowych zlokalizowanych w pobliżu warszawskich  inwestycji mieszkaniowych dewelopera przeszkolono już blisko 1800 dzieci. Młodzi uczestnicy poznali najważniejsze zasady domowego BHP przedstawione w formie ciekawego spektaklu. Dzieci otrzymały również odblaski, a szkoły magnesy z numerami alarmowymi i podręczne apteczki.

Dziecko wzywa pomoc – pogotowie, straż pożarną, policję

Najważniejsze umiejętności, jakie należy zaszczepić w dziecku, to dostrzeganie sytuacji zagrożenia i wzywanie pomocy. Przedszkolak jest już w stanie zapamiętać, żeby w groźnych sytuacjach w pierwszej kolejności zaalarmować rodziców, a jeśli nie ma takiej możliwości, zadzwonić po pomoc. Rodzice powinni nauczyć swoje pociechy numerów alarmowych i pokazać, jak je wybrać w telefonie. Ciekawym rozwiązaniem jest też przeprowadzenie symulacji rozmowy z dyspozytorem pogotowia, straży pożarnej i policji. W ten sposób dziecko może się oswoić z sytuacją i lepiej przygotować

|

Napisz komentarz

Odpowiedz na komentarz