Zgłoszenie usterki

Formularz zgłoszeniowy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skanska Residential Development Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji do dnia 21.05.2018 al. Jana Pawła II, 17, 00-854 Warszawa, po 21.05.2018 al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu będą: Skanska S.A., podwykonawcy naprawiający usterki, dostawca systemu do obsługi systemu zgłoszeń.
Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Skanska, w szczególności informacje o wszystkich przysługujących Pani/Panu prawach została przedstawione na etapie zawierania umowy.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem pod adresem poczty elektronicznej: Contact lub drogą pisemną pod adresem siedziby SKANSKA podanym powyżej z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych".