Lagom w praktyce

Jaka jest rola pszczół w środowisku i dlaczego powinniśmy się tym interesować?

Anna Strożek

|

3 sierpnia 2016

Pszczoły nie tylko produkują miód, ale też zapylają blisko 80% roślin. Przenosząc pyłek, zwiększają jakość i ilość plonów. Bez pszczół i ich zapylania, rozwój i wzrost roślin nie jest możliwy. Masowe ginięcie rojów pszczelich zwiększyło zainteresowanie losem pszczół i sprawiło, że coraz chętniej udostępniamy im przestrzeń do życia.

Rola pszczół w przyrodzie

Pszczoły produkują miód – jeden z głównych produktów antybakteryjnych. Jedna pszczoła w ciągu całego swojego życia wytwarza małą łyżeczkę miodu. Do wyprodukowania kilograma miodu, pszczoły muszą przysiąść na kwiatach około 4 mln razy. Pracowite pszczoły to specjalistki od zapylania.

Przenosząc pyłek z kwiatów, umożliwiają zachowanie bioróżnorodności i kontrolę erozji gleb. W przypadku upraw sadowniczych, zapylanie roślin zwiększa plony nawet o 80%. Większość owoców i warzyw to gatunki owadopylne, które nie rozwiną się bez pszczół i ich zapylania. Oznacza to, że im mniej pszczół będziemy mieć w przyrodzie, tym trudniej dostępne i gorsze pod względem jakości będą owoce i warzywa.

Masowe ginięcie pszczół

Wymieranie rojów pszczelich spowodowane jest coraz trudniejszymi warunkami panującymi w środowisku naturalnym. Zwały śmieci gromadzące się, np. na dzikich wysypiskach, zanieczyszczają wody i powodują skażenie gleby i powietrza.

Podwyższone koncentracje metali ciężkich (np. rtęci, miedzi i ołowiu) w pobliżu wysypisk oraz chemizacja rolnictwa (częste nawożenie i stosowanie sztucznych środków ochrony roślin) są toksyczne dla pszczół. Niebezpieczne są też fale telefonii komórkowej, które zakłócają system nawigacyjny pszczół i uniemożliwiają im powrót do ula.

Co możemy zrobić?

Możemy pomóc pszczołom udostępniając im przestrzeń do życia. Na balkonach i parapetach posadźmy nektarodajne rośliny, takie jak: nagietek, szałwia czy macierzanka. Nie wypalajmy traw, które mogą dawać schronienie pszczołom. Sztuczne środki ochrony roślin, zastępujmy naturalnymi – kompostem lub obornikiem, które są bezpieczne dla środowiska i zwierząt. Możemy też budować domki i ule dla pszczół.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem są ule zlokalizowane na dachach bloków i biurowców w dużych miastach. Pszczoły w mieście mają dobre warunki do życia i rozmnażania się, a pożywienie znajdują w ogródkach, na działkach i w bogatej roślinności na terenach zielonych. 

|

Napisz komentarz

Odpowiedz na komentarz