Podpisanie umowy przedwstępnej
u notariusza

Umowa przedwstępna a deweloperska – różnice

Na początku chcemy wyjaśnić, czym różni się umowa przedwstępna od umowy deweloperskiej. U notariusza należy podpisać oba rodzaje dokumentów w formie aktu notarialnego.

Umowę deweloperską zawieramy w przypadku nieruchomości, która ma dopiero powstać. Jej zapisy opracowujemy na podstawie ustawy z dn. 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, nazywanej też ustawą deweloperską. Należy zaznaczyć, że chroni ona wyłącznie tych nabywców, którzy kupują lokal jako osoby fizyczne.
Z kolei umowa przedwstępna dotyczy obiektów z pozwoleniem na użytkowanie, co wiąże się również z krótszym okresem przeniesienia tytułu własności. Wyjątkiem są lokale usługowe – bez względu na stan realizacji, zawsze obowiązuje przy nich umowa przedwstępna.

Umowa deweloperska jest więc szczególnym rodzajem umowy przedwstępnej. Tworzymy ją w oparciu o ustawę, co dodatkowo chroni prawa nabywców. Warto wiedzieć, że w Skanska finansujemy budowę mieszkań z własnych środków.
Co więcej, podpisanie każdej z umów skutkuje wpisaniem roszczenia do działu III księgi wieczystej lokalu. Oznacza to, że nikt inny nie ma możliwości nabycia go, dopóki roszczenie nie zostanie wycofane przez nabywcę. Dbamy w ten sposób o Państwa poczucie bezpieczeństwa.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy przedwstępnej u notariusza?

Przede wszystkim muszą Państwo dostarczyć odpowiednie dokumenty. Nasz przedstawiciel szczegółowo wyjaśni Państwu, jakie dane będą potrzebne i jak przygotować się do spotkania u notariusza. Należy przedstawić notariuszowi informacje takie jak:

Dane osobowe
Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
Adres zamieszkania
Zasady nabycia nieruchomości
inne potrzebne dokumenty*
*o których powiadomi Państwa na spotkaniu nasz przedstawiciel
Jeśli posługują się Państwo pełnomocnictwem, ono również musi być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Co należy zrobić przed podpisaniem umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości?

Dajemy Państwu możliwość zapoznania się z dokumentacją. Zobaczą Państwo zapisy umowy, stan prawny nieruchomości, zasady nabycia i inne szczegóły. Dbamy o transparentność, dlatego udostępniamy naszym klientom dokument opisujący standard wykonania budynków i wykończenia lokalu mieszkalnego.

W naszej opinii każdy nabywca nowego mieszkania powinien się z nim zapoznać. Dzięki temu zyskują Państwo gwarancję jakości i rodzaju materiałów, jakie wykorzystamy podczas budowy oraz tego, co będzie zawierał wykończony lokal.

Warto zapoznać się z otrzymanymi od naszego przedstawiciela dokumentami przed wizytą u notariusza w celu zakupu nieruchomości. Przyspieszy to pracę kancelarii, a Państwo oszczędzą czas.

Proszę pamiętać również o kosztach notarialnych. W przypadku umowy deweloperskiej są one rozłożone po połowie na nas i na nabywcę. Przy umowie przedwstępnej całość kosztów ponosi nabywca.

Co zawiera umowa przedwstępna zakupu nieruchomości?

W podpisywanej u notariusza umowie deweloperskiej zobowiązujemy się do przeniesienia prawa własności
lokalu na Nabywcę po zakończeniu prac budowalnych i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

W dokumencie znajdują się między innymi:
Warunki nabycia
Stan prawny nieruchomości
Zobowiązania obu stron
Terminy realizacji
i przekazania praw własności

Chcemy, aby podejmowali Państwo korzystne decyzje życiowe i finansowe. Zależy nam na prostych i przejrzystych transakcjach, dlatego dzielimy się wskazówkami. Kupno nowego mieszkania nie jest czynnością, którą wykonujemy często – może to być jeden raz na całe życie. Dlatego chętnie pomagamy Państwu stawiać kolejne kroki – w tym podpisać umowę przedwstępną zakupu nieruchomości.