Architektura i design

Obiekt bez barier czyli jaki…

Anna Strożek

|

6 lutego 2017

Od 2009 roku Fundacja Integracja przyznaje w Polsce certyfikat „obiekt bez barier” budynkom różnego przeznaczenia, spełniającym wysokie standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Warunkiem otrzymania tego prestiżowego wyróżnienia jest pomyślny wynik audytu architektonicznego, który zarząd danego obiektu może zamówić na własną prośbę. Oceny dokonuje się zarówno pod względem ergonomii, jak i dostępności obiektu dla osób z ograniczoną mobilnością. Jeśli pojawiają się bariery można je usunąć, co znacznie ułatwia życie osobom z niepełnosprawnością. Są też firmy, które audytują swoje obiekty pod kątem dostępności już na etapie wczesnego projektowania.

Dostępność architektoniczna nie tylko dla osób z niepełnosprawnością

   
Dostępność środowiska pracy, miejsca zamieszkania, środków komunikacji oraz obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych sprawia, że ich integracja ze społeczeństwem jest efektywniejsza, co ma bezpośredni wpływ na przyspieszenie procesu rehabilitacji.

Osoby z różnego typu niepełnosprawnościami stanowią 12% społeczeństwa w Polsce. Liczba ta z roku na rok rośnie, dlatego szczególnie istotne jest uwzględnianie w planach projektowych osób:

•          niepełnosprawnych ruchowo,

•          poruszających się na wózkach inwalidzkich,

•          niedosłyszących i niedowidzących,

•          o niskim wzroście,

•          słabowidzących i niewidomych.

Rozwiązania architektoniczne, niezbędne osobom z niepełnosprawnością, mają też znaczący wpływ na komfort i bezpieczeństwo szerszej grupy odbiorców, np. rodziców z małymi dziećmi lub osób starszych. Jest to zgodne z ideą przyświecającą projektowaniu uniwersalnemu, głoszącą, że „projektując dla niepełnosprawnych projektujesz dla wszystkich”.

Przyjazny obiekt to ten, w którym osoby z rozmaitymi niepełnosprawnościami, rodzice z dziećmi, osoby starsze mogą się swobodnie poruszać i z niego korzystać, bez angażowania osób trzecich.

Świadomość społeczna i nowe standardy

   
Deficyt szczegółowych zapisów dotyczących standardów oraz sankcji za niestosowanie się do ustawy sprawia, że w Polsce osoby wiele osób napotyka na przeszkody architektoniczne w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki inicjatywom oddolnym, działalności fundacji oraz wrażliwym na potrzeby wybranych grup społecznych inwestorom rośnie świadomość dotycząca dostępności architektonicznej. W konsekwencji takich działań wyznaczane są nowe standardy w projektowaniu przestrzeni miejskich oraz mieszkalnych.

Certyfikowany „obiekt bez barier”

   
Odpowiedzią na niedoskonałe przepisy prawa jest certyfikowanie obiektów. To trend od kilku lat funkcjonujący na świecie.

Jednym z nich jest przeprowadzanie audytów i przyznawanie obiektom certyfikatów dostępności „obiektbez barier”. Taką działalność podjęła fundacja Integracja we współpracy z organizacją Det Norske Veritas Business Assurance Poland.

Certyfikowane obiekty to miejsca użyteczności publicznej, handlowej, usługowej, biurowce i instytucje kultury. Od 2009 roku to zaszczytne miano otrzymało ponad 100 miejsc w Polsce, m. in.: Pałac Prezydencki, Rezydencja Prezydenta RP Belweder, CH Arkadia, Miasteczko Orange, placówki banku PKO BP, Lotnisko Chopina, Poczty Polskiej czy stacja paliw Orlen przy al. Solidarności na warszawskiej Woli.

Audyt już na etapie projektowania

   
Działanie na rzecz osób z różnego typu ograniczeniami w poruszaniu się warto rozpoczynać już na etapie projektowania. Ten bardzo pozytywny trend praktykuje np. firma Skanska m.in. w budownictwie mieszkaniowym. Firma realizuje na warszawskim Mokotowie osiedle Holm House, które będzie pierwszym w Polsce projektem mieszkaniowym ubiegającym się o odznaczenie „Obiekt bez barier”. W praktyce oznacza to brak niewygód architektonicznych dla przyszłych mieszkańców.

Patrząc na temat dostępności długofalowo, warto również zaznaczyć doniosłą rolę edukacji – nawyk projektowania uniwersalnego muszą posiadać kreatorzy nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. Misją powinno być tworzenie środowiska przyjaznego oraz zoptymalizowanie funkcjonalności budynków i przestrzeni do potrzeb i możliwości wszystkich osób. 

|

Napisz komentarz

Odpowiedz na komentarz