Bezpieczeństwo i higiena pracy

Aktualna wersja (obowiązuje od 05.02.2021)

Generalny wykonawca

pobierz

Inspektor nadzoru

pobierz

Podwykonawcy (dla Skanska SA)

pobierz

Projektant

pobierz

Wykonawca (plac budowy)

pobierz

Wykonawca (poza placem budowy)

pobierz

Wersje poprzednie (do 05.02.2021)

Generalny wykonawca

pobierz

Inspektor nadzoru

pobierz

Podwykonawcy (dla Skanska SA)

pobierz

Projektant

pobierz

Wykonawca (plac budowy)

pobierz

Wykonawca (poza placem budowy)

pobierz